Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Czym są pliki cookies?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Regulamin szkoleń

1. Organizatorem szkoleń jest firma Nefretete SPA ul. Legionowa 6, 15-099 Białystok NIP 5421009484 reprezentowana przez Helenę Milewską-Cieślewicz, która jest odpowiedzialna za merytoryczne i praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia.

2. Organizator jest członkiem PIFS oraz stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS.

3. Szkolenia realizowane są zgodnie z programem, celami i warunkami umieszczonymi w ofercie usług dostępnej w BUR i na stronie www.nefretete-spa.pl w zakładce Szkolenia.

4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu materiały szkoleniowe, środki septyczne, odzież ochronną, bieliznę zabiegową, ubezpieczenie, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz wsparcie instruktora również po zakończonym szkoleniu. (Możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mail).

5. Organizator nie zapewnia transportu i usług noclegowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie ankiety, wywiadów po zakończeniu szkolenia, telefonicznego badania satysfakcji.

7. Podstawą do uczestniczenia w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie i podpisanie umowy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach kryzysowych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie) dokonać zmiany instruktora.

9. Ceny szkoleń i kursów będą zawarte w umowie i ustalane indywidualnie w zależności od programu i tematyki szkolenia.

10. Płatność za szkolenie należy uiścić do 7 dni po ukończeniu na wskazany przez organizatora nr. rachunku bankowego. Istnieje możliwość dokonania przedpłaty, płatności gotówką w dniu szkolenia lub wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

11. W przypadku braku płatności w terminie, organizator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

12. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.133 z dnia 29.11.1997 roku poz. 833) nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom.

13. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

14. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzieli pisemnych wyjaśnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP